COREE DU NORD

o ( USED ) Oblitéré - - * ( MLH ) Charnière - - ** ( MNH ) Neuf - - sg ( NO GUM ) Sans gomme

Etat : o - Lot 1 -Période 1961/69 - 4.00 Etat : o - Lot 2 - Période 1969/73 - 3.00
Etat : o - Lot 3 -Période 1973/74 - 3.00 Etat : o - Lot 4 - Période 1974/75 - 3.00
Etat : o - Lot 5 - Période 1975 - 4.00 Etat : o - Lot 6 - Période 1975 - 3.00
Etat : o - Lot 7 -Période 1976 - 3.00 Etat : o - Lot 8 - Période 1978/81- 3.00
Etat : o - Lot 8 -Période 1976/78 - 3.00 Etat : o - Lot 9 - Période 1981/87- 3.00
Etat : o - Lot 9 -Période 1987/91 - 3.00 Etat : o - Lot 10 - Période 1991 ... - 3.00
Etat : o - N° 1392U/92Z Yvert - 0.70
Etat : o - N° 1397G/97N Yvert - 0.70
Etat : ** - N° 1411A/11E Yvert - 9.50
Etat : ** - N° 1411G/11L Yvert - 9.50
Etat : ** - N° 1411N/11P et 1411R/11S Yvert - 7.80
Etat : o - N° 1431A Yvert - 1.40
Etat : o - N° 1442A/42E Yvert - 0.80
Etat : o - N° 1458/60 Yvert - 0.35
Etat : o - N° 1489A/98L Yvert - 2.60
Etat : o - N° 1502/06 Yvert - 0.85
Etat : o - N° 1524/27 Yvert - 0.55
Etat : o - N° 1571/72 Yvert - 1.00
Etat : o - N° 1691/92 Yvert - 4.00
Etat : o - N° Yvert - 1.00
Etat : o - N° 1734A Yvert - 1.40
Etat : o - N° 1737 Yvert - 2.20
Etat : o - N° 1742 Yvert - 1.10
Etat : o - N° 1756 Yvert - 1.20
Etat : o - N° 1780A Yvert - 0.50
Etat : o - N° 1805 Yvert - 2.40
Etat : o - N° 1955/57 Yvert - 2.10
Etat : o - N° 2095/97 Yvert - 3.00
Etat : o - N° 2153 Yvert la feuille de 50 timbres - 2.50
Etat : o - N° 2154 Yvert la feuille de 50 timbres - 2.50
Etat : o - N° 2155 Yvert la feuille de 50 timbres - 5.00
Etat : o - N° 2156 Yvert la feuille de 50 timbres - 8.00
Etat : o - N° 2157 Yvert la feuille de 50 timbres - 8.00
Etat : o - N° 2163 Yvert la feuille de 50 timbres - 2.50
Etat : o - N° 2164 Yvert la feuille de 50 timbres - 4.00
Etat : o - N° 2165 Yvert la feuille de 50 timbres - 5.00
Etat : o - N° 2166 Yvert la feuille de 50 timbres - 5.00
Etat : o - N° 2167 Yvert la feuille de 50 timbres - 8.00
Etat : o - N° 2169 Yvert la feuille de 50 timbres - 2.50
Etat : o - N° 2170 Yvert la feuille de 50 timbres - 2.50
Etat : o - N° 2171 Yvert la feuille de 50 timbres - 5.00
Etat : o - N° 2172 Yvert la feuille de 50 timbres - 7.00
Etat : o - N° 2153 Yvert la feuille de 50 timbres - 15.00
Etat : o - N° Bloc 15 Yvert - 1.00
Etat : o - N° Bloc 20 Yvert - 0.45
Etat : o - N° Bloc 20A Yvert - 0.45
Etat : o - N° Bloc 25 Yvert - 0.80
Etat : o - N° Bloc 37 Yvert - 1.00
Etat : o - N° Bloc 40 Yvert - 0.85
Etat : o - N° Bloc 44 Yvert - 0.85
Etat : o - N° Bloc 52 Yvert - 0.50
Etat : o - N° Bloc 66 vert - 0.50
Etat : o - N° Bloc 89 Yvert - 2.80
Etat : o - N° Bloc 91 Yvert - 0.35
Etat : o - N° Bloc 92 Yvert - 1.20
Etat : o - N° Bloc 93 Yvert - 0.50
Etat : o - N° Bloc 95 Yvert - 0.70
Etat : o - N° Bloc 100 Yvert - 0.85
Etat : o - N° Bloc 108 Yvert - 1.00

Etat : o - Lot 11 - 1.00 €
Etat : o - Lot 12 - 1.00 €
Etat : o - Lot 13 - 1.00 €
Etat : o - Lot 14 - 1.00 €
Etat : o - Lot 15 - 1.00 €
Etat : o - N° 1954 Yvert - 1.75
Etat : o - Lot 17 - 0.50 €
Etat : o - Lot 18 - 0.50 €
Etat : o - Lot 19 - 0.50 €
Etat : o - Lot 20 - 0.50 €
Etat : o - Lot 21 - 0.50 €
Etat : o - Lot 22 - 0.50 €
Etat : o - Lot 23 - 0.50 €
Etat : o - Lot 24 - 0.50 €
Etat : ** - Lot 24a - 2.00 €
Etat : o - Lot 25 - 0.50 €
Etat : o - Lot 26 - 0.50 €
Etat : o - Lot 27 - 0.50 €
Etat : o - Lot 28 - 0.50 €
Etat : o - Lot 29 - 0.50 €
Etat : o - Lot 30 - 0.50 €